Äldreboende, demensboende

Personer som bor i särskilt boende betalar en avgift för omsorg. Dessutom har de en kostnad för mat och hyra.

Förbehåll äldreboende och demensboende 2021

Förbehållsbeloppet är 6 707 kr + hyra.

Omsorgsavgift

Omsorgsavgiften är högst 2 139 kr per månad, så kallad maxtaxa.

Matabonnemang

Kostnaden för mat i äldreboende och på demensboende
är 4 300 kr per månad.

Hyror (från 2020-04-01)

Eken, Björken och Linden:
Enkelrum  32 kvm     4 509 kr/mån 
Dubblett   62 kvm     7 569 kr/mån

Ängen, Lunden och Skogen:
Enkelrum  27 kvm     4 337 kr/mån

Tekniska förvaltningen är hyresvärd och fastställer hyrorna för samtliga boenden. Du har möjlighet att söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Pensionsmyndigheten.