Äldreboende, demensboende

Personer som bor i särskilt boende betalar en avgift för omsorg. Dessutom har de en kostnad för mat och hyra.

Dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende

När du flyttar in på särskilt boende med kort varsel (mindre än tre månader) kan vi ta hänsyn till att du har dubbla boendekostnader. Under högst tre månader kan vi räkna med dubbel boendekostnad om du inte hunnit sälja/säga upp den tidigare bostaden. Ansökningsblankett får du av avgiftshandläggare. Avdrag görs enbart på omsorgsavgiften.

Förbehåll äldreboende och demensboende 2023

Förbehållsbeloppet är 7 252 kr + hyra.

Omsorgsavgift

Omsorgsavgiften är högst 2 359 kr per månad, så kallad maxtaxa.

Matabonnemang

Kostnaden för mat i äldreboende och på demensboende
är 4 550 kr per månad.

Hyror (från 2023-05-01)

Eken, Björken och Linden

Enkelrum  32 kvm     4 810 kr/mån 
Dubblett   62 kvm     8 075 kr/mån

Ängen, Lunden, Skogen och Gläntan

Enkelrum  27 kvm     4 627 kr/mån
Enkelrum  30 kvm     5 141 kr/mån

Tekniska förvaltningen är hyresvärd och fastställer hyrorna för samtliga boenden. Du har möjlighet att söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Pensionsmyndigheten.