Händer som håller tygpåse med gul lök och röd lök.

Är du ”mat-smart”?

I Sverige står maten för cirka 25 procent av hushållens klimatpåverkan, samtidigt finns det stora vinster för både hälsa och miljö med att undvika och minska matsvinn.

Vad är då matsvinn? Jo, det är mat som slängs men som hade kunnat ätas om den hade hanterats på ett annat sätt. Matsvinn påverkar både miljö och samhällsekonomi. Genom att minska ditt svinn undviker du att slänga pengar i sophinken - och du bidrar samtidigt till en bättre miljö.

Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen. Varje år slänger vi i hushållen cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person och 26 kilo mat och dryck hälls ut i vasken. Det motsvarar utsläpp av växthusgaser från 360 000 bilar.

Habo kommun är en av 80 kommuner i Sverige som har antagit 25/25-målet. Det är ett mål att till år 2025 minska den totala mängden mat- och restavfall med 25 procent per person, jämfört med 2015. Vill du vara med och bidra för att nå målet?

Vad kan du göra?

Läs mer om matsvinn