Fritids- och kulturnämnden

Nämnden ansvarar för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, bibliotek, föreningsstöd, fritidsgården och allmänkulturell verksamhet.

Fritids- och kulturnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Fritids- och kulturnämndens presidium består av:

  • Karin Hultberg (KD), ordförande
  • Ewa Wettebring (S), 1:e vice ordförande  
  • Henrik Sporrong Esbjörnsson (M), 2:e vice ordförande