Fritids- och kulturnämnden

Nämnden ansvarar för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, bibliotek, föreningsstöd, fritidsgården och allmänkulturell verksamhet.

Fritids- och kulturnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Fritids- och kulturnämndens presidium består av:

  • Karin Hultberg (KD), ordförande
  • Ewa Wettebring (S), 1:e vice ordförande  
  • Kimmie Berenstam (M), 2:e vice ordförande
Foto på Karin Hultberg
Karin Hultberg (KD)
Ordförande
Foto på Ewa Wettebring
Eva Vettebring (S)
1:e vice ordförande
Kimmie Berenstam (M)
2:e vice ordförande
Jonas Linderholm Arnklint (S).
Lenny Lindén (S)
Foto på Ann-Charlotte Hoffback Kaljo
Ann-Charlotte Hoffback Kaljo (M)
Rolf Artursson (SD).
Rolf Artursson (SD)
Roger Green
Roger Green (L)