Vad gäller för grannar?

Det finns inga generella bestämmelser som säger att grannar alltid får tycka till om vad som ska byggas. Byggnadsnämnden ber dock om grannars synpunkter ibland och vid vissa tillfällen vill vi även veta om en granne godkänner det som ska byggas.

I vissa fall är byggnadsnämnden skyldig att informera grannar och andra berörda innan beslut fattas. Grannarnas synpunkter blir då en del av underlaget för nämndens beslut. 

Om ett planerat bygge följer gällande detaljplan, finns det inget krav på att grannar ska få lämna synpunkter. Informera gärna dina grannar ändå, vad du än tänkt dig att göra. En dialog grannar emellan redan på planeringsstadiet kan betyda mycket, både för projektet och grannsämjan.

Gällande detaljplaner