Hagenskolan.

Hagenskolan (F-6)

På Hagenskolan går elever från förskoleklass till årskurs 6, cirka 280 elever. Skolan ligger i centrala Habo.

Hagenskolans vision är "Vi växer tillsammans". Tillsammans är vi viktiga. Vi hjälper varandra och är oss själva. Vi arbetar för att alla ska vara delaktiga. Våra elever ska växa i kunskap. Därför bedriver vi en undervisning med medveten och tydlig struktur där vi vill väcka elevernas nyfikenhet. Genom detta lägger vi grunden för en livslång lust att lära. Daglig rörelse och andra hälsofrämjande aktiviteter skapar goda förutsättningar för allas välmående. Vi vill ge våra elever de bästa möjligheter att möta framtiden som trygga individer med god självkänsla och tilltro till den egna förmågan.