Kontakta socialförvaltningen

Socialförvaltningen

Box 212
566 24 Habo
socialforvaltningen@habokommun.se

Besöksadress: Jönköpingsvägen 19, kommunhuset i Habo

Pernilla Ekstrand

Socialchef
pernilla.ekstrand@habokommun.se
036-442 83 36

Carina Magnusson

Förvaltningsadministratör/Registrator
carina.magnusson@habokommun.se
036-442 83 38

Sara Svenningsson

Utredare
sara.svenningsson@habokommun.se
036-442 83 98

Ellen Strömberg

Kvalitets- och utvecklingsledare
ellen.stromberg@habokommun.se
036-442 83 94

Vivian Davidsson

Avgiftshandläggare
vivian.davidsson@habokommun.se
036-442 82 49