Kontakta socialförvaltningen

Socialförvaltningen
Box 212
566 24 Habo
socialforvaltningen@habokommun.se

Besöksadress
Jönköpingsvägen 19, kommunhuset i Habo

Carina Bergman
Socialchef
carina.bergman@habokommun.se
036-442 83 36

Carina Magnusson
Förvaltningsadministratör/Registrator
carina.magnusson@habokommun.se
036-442 83 38

Sara Svenningsson 
Utredare
sara.svenningsson@habokommun.se
036-442 83 98

Ellen Strömberg
Kvalitets- och utvecklingsledare
ellen.stromberg@habokommun.se
036-442 83 94

Vivian Davidsson
Avgiftshandläggare
vivian.davidsson@habokommun.se
036-442 82 49