Demensboende

På kommunens särskilda boende finns det avdelningar som är anpassade för personer med demenssjukdom.

Du kan få en plats på demensboende när du inte längre klarar av att bo kvar i ditt hem med annat stöd.

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift

Information om kostnader hittar du under avgifter

Silviahemscertifierade

Kärrsgårdens särskilda boende är sedan mars 2024 silviahemscertifierade. Information om certifiering och uppgift om giltiga certifikat finns på Silviahemmets webbplats. 

Stiftelsen Silviahemmets certifieringssymbol