Säkrare passager på Kråkerydsvägen

Med start i april utför vi trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kråkerydsvägen.

Det här gör vi

Vi utför trafiksäkerhetshöjande åtgärder i syfte att skapa en säkrare miljö för våra oskyddade trafikanter. En oskyddad trafikant är person som inte har något skydd vid en trafikolycka, exempelvis gående, rullstolsburna, cyklister och mopedister.

Passagerna utmed sträckan byggs om eller förändras på annat sätt. Arbetena utförs i etapper.

Nuvarande etapp är sträckan mellan Lundgatan och strax norr om infarten till Alléskolan.

Hur påverkar det dig?

För närvarande är Kråkerydsvägen avstängd för trafik mellan Lundgatan och strax norr om infarten till Alléskolan. Infart till Lundgatan sker söderifrån på Kråkerydsvägen. Infart till Alléskolan sker norrifrån på Kråkerydsvägen via en tillfällig omledningsväg. Följ orange vägvisning.

Omledning sker via Bränningeleden - Jönköpingsvägen - Kärrsvägen. 

Alternativ omledningsväg går via Bränningeleden - Malmgatan- Hjovägen- Munkvägen.

Se omledningskarta.

Tidplan

Arbetena startade den 22 april och alla etapperna ska vara färdiga till i början av september 2024.