Återvinningsstationer för förpackningar

Det finns flera återvinningsstationer i kommunen. Där kan du som privatperson lämna dina förpackningar. Förpackningar ska sorteras så att de kan användas på nytt.

Enligt svensk lag ska allt förpackningsavfall sorteras och lämnas till återvinning. Du som är privatperson lämnar dina förpackningar antingen på en återvinningsstation, ÅVS, eller vid bostaden om du har fastighetsnära insamling, det vill säga att du sorterar och lämnar förpackningar i eller intill din bostad.

June Avfall & Miljö AB ansvarar

I Habo kommun är det June Avfall & Miljö AB som ansvarar för återvinningsstationerna. På deras webbplats om återvinningsstationer hittar du bland annat information om vad du ska lämna och vad du inte får lämna där.

Närmaste återvinningsstation

Du hittar närmaste återvinningsstation på sopor.nu

Felanmälan

I avfallsportalen sopor.nu kan du även felamäla eller meddela om det behövs extra städning eller tömning.