Kontakta tekniska förvaltningen

E-post

E-post skickas enligt principen fornamn.efternamn@habokommun.se
Funktionsmejl:
GIS (Geografiska Informationssystem), mbk@habokommun.se
Plan- och exploateringsenheten, plan@habokommun.se
Bygglovsenheten, bygg@habokommun.se
Kostenheten, koket@habokommun.se
Gata/park-enheten, gata@habokommun.se
VA-enheten, va.adm@habokommun.se

Felanmälan teknisk försörjning, vardagar 08.00-16.00

Larm och kommunens fastigheter 036-442 83 63
Gator, vägar, ledningsnät, vatten, avlopp och reningsverk 036-442 80 00

Felanmälan vatten och avlopp, efter kontorstid

036-13 71 43

Förvaltningsadministration

Svante Modén, teknisk chef, 036-442 83 65 
Erica Sewing, förvaltningsadministratör, 036-442 83 63 
Malsor Limani, GIS-samordnare, 036-442 83 71
Therese Mattisson, miljöingenjör, 036-442 80 69

Gatu/parkenhet

Mikael Norell, gatu/parkchef, 036-442 83 67
Fia Wadman, gatu/parkingenjör, 036-442 82 35
Christian Ekblom, gatu/parkingenjör, 036-442 83 58
Jonas Johansson, arbetsledare gata/park, 036-442 83 69 

VA-enhet

Marie Wikander Ederfors, VA-chef, 036-442 81 71
Fredrik Bengtsson, VA-ingenjör, 036-442 83 70
Jenny Axelsson, miljöingenjör, 036-442 83 66
Matilde Kamp, miljöingenjör, 036-442 84 19
Uriah Funaro, arbetsledare VA, 036-442 82 90 
Kundtjänst, VA 036-442 83 59

Plan- och exploateringsenhet

Linda Tubbin, plan- och exploateringschef, 036-442 81 37
Ellinor Odén, planarkitekt, 036-442 81 35
Mari Opdal, planarkitekt, 036-442 81 38
Fanny Martinsson, mark- och exploateringsingenjör, 036-442 81 79

Bygglovsenhet

Emilia Svenningsson, bygglovschef, 036-442 83 79
Vedran Madura, bygglovsingenjör, 036-442 83 17
Sabina Silver, bygglovshandläggare, 036-442 83 72
Josef El Masry, bygglovsingenjör, 036-442 83 91
Mose Wendel, bygglovsingenjör, 036-442 82 33
Tina Hjortsöe, administratör/handläggare, 036-442 82 31 
Linda Almquist, nämndsekreterare/handläggare, 036-442 83 74

Fastighetsenhet

Nermin Avdic, fastighetschef, 036-442 83 76 
Robert Karlsson, byggnadsingenjör, 036-442 83 05
Yasir Al-Ameeri, byggnadsingenjör, 036-442 83 73
Haris Huzejrovic, projektledare, 036-442 83 32
Mathias Alriksson, driftchef, 036-442 83 77
Jenny Nätt, servicechef, 036-442 83 26

Kostenhet

Lena Bergström, kostchef, 036-442 82 13
Jonna Ekstrand, biträdande kostchef, 036-442 82 12