Piano.

Piano och keybord

Första året som man börjar spela piano startar vi på många skolor med keyboardgrupp, även om man valt piano i första hand. Det går alldeles utmärkt att träna på ett piano hemma och spela keyboard på kulturskolan, eller tvärtom.

I en keyboardgrupp är man 3-6 elever, alla har varsin keyboard. Varje gång spelar man något tillsammans och på så sätt blir det som en liten orkester och man får träna på att musicera ihop med andra. Eftersom det finns hörlurar till alla kan man även spela och träna ostört och det ger läraren möjlighet att kunna lyssna och hjälpa alla enskilt. Vi tränar på puls, noter, rytm med mera.

Inför varje läsårsstart anordnas en informationskväll för föräldrar och elever, där du bland annat får information om undervisningsmaterialet och vilken typ av keyboard som kan vara lämplig att köpa. Det finns även möjlighet att hyra instrument av oss.

Ibland kan det vara svårt att få ”jämna” grupper, det vill säga att alla lär sig lika fort. Tycker du att det går antingen för snabbt fram eller för långsamt finns det oftast möjlighet att  byta grupp eller att få en egen speltid. Men detta brukar lösa sig efter första året.