Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som på grund av lång resväg tillfälligt måste bosätta dig på skolorten. Bidraget är till för kostnader för boende och hemresor.

Om du går i kommunal gymnasieskola söker du bidrag i den kommun du är folkbokförd. Studerar du på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola söker du bidraget hos CSN. Du ansöker om inackorderingstillägg inför varje nytt läsår. Länk till ansökan hittar du här till höger.