Illustrationsbild över centrum

Centrumutveckling

Var med och påverka framtidens Habo centrum!

Samrådstiden kommer att förlängas till den 30 september. Beslut kommer att tas av kommunstyrelsen den 10 mars.

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna och redovisa en målbild för hur ett framtida centrum kan se ut och fungera samt presentera en strategi för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av centrum. 

Kartberättelse till planprogrammet

För att ta del av en kortare version av planprogrammet har vi gjort en digital kartberättelse. Här väcks planprogrammet till liv i form av interaktiva kartor och bilder. 

Samrådstiden pågår 23 oktober- 31 mars 2021. På grund av de rådande omständigheterna kring covid-19 arbetar vi för att förlänga samrådstiden till den 30 september 2021. Vi hoppas att kunna arrangera ett fysiskt samrådsmöte i början på september. Beslut kring detta kommer att tas av kommunstyrelsen i mars. Vi återkommer med information så snart det är beslutat. 

Lämna dina synpunkter här:

Tidigare arbete

Centrum är en plats som berör många, och kommunens genomförda dialog om tätorten under hösten 2019 visar att invånarna har många idéer om hur centrum skulle kunna utvecklas. Arbetsprocessen för planprogrammet bygger vidare på den genomförda dialogen, där kommunen tillsammans med invånare och andra aktörer har fått utveckla en gemensam vision för centrum. Visionen har därefter legat till grund för planprogrammet.