Illustrationsbild över centrum

Centrumutveckling

Var med och påverka framtidens Habo centrum!

Samrådstiden är förlängd till den 30 september. Beslut om detta togs av kommunstyrelsen den 10 mars 2021.

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna och redovisa en målbild för hur ett framtida centrum kan se ut och fungera samt presentera en strategi för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av centrum. 

Kartberättelse till planprogrammet

För att ta del av en kortare version av planprogrammet har vi gjort en digital kartberättelse. Här väcks planprogrammet till liv i form av interaktiva kartor och bilder. 

På grund av de rådande omständigheterna kring covid-19 beslutade kommunstyrelsen den 10 mars att förlänga samrådstiden till den
30 september 2021.
Vi planerar att arrangera ett fysiskt samrådsmöte i den 9 september 2021.  Vi återkommer med närmare information i början av augusti. 

Lämna dina synpunkter här:

Tidigare arbete

Centrum är en plats som berör många, och kommunens genomförda dialog om tätorten under hösten 2019 visar att invånarna har många idéer om hur centrum skulle kunna utvecklas. Arbetsprocessen för planprogrammet bygger vidare på den genomförda dialogen, där kommunen tillsammans med invånare och andra aktörer har fått utveckla en gemensam vision för centrum. Visionen har därefter legat till grund för planprogrammet.