Du som är angiven som referens i ansökan om Pluspolarkort, hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du blir angiven som referens i en ansökan om Pluspolarkort.