Hygienverksamhet

Alla typer av hygienlokaler kontrolleras. Innebär verksamhetens behandling en större risk för smitta är den verksamheten anmälningspliktig.

Miljöförvaltningen har tillsyn på alla slags hygienlokaler. Vissa behandlingar innebär en större risk för smitta och är därför anmälningspliktiga. Du som erbjuder behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom att du använder stickande eller skärande verktyg måste anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen inspekterar med jämna mellanrum att hygienlokaler uppfyller de krav som finns enligt miljöbalken.

Har du synpunkter på en verksamhet?

Om du tycker att en hygienlokal inte håller en bra hygien när du fått en behandling kan du kontakta miljöförvaltningen.