Avgifter

Avgifter för ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen
Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp (48 300 kr, 2022) och avrundas till närmaste jämna hundratal kronor.

Stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd                                          8 200 kr
Ändring i befintligt serveringstillstånd*                             4 200 kr
Ansökan om utökat serveringstillstånd**                          1 000 kr

* Gäller ändring/utökning av serveringsyta, ändrade ägarförhållanden eller ändring av bolagsform.

** Gäller utökad serveringstid eller utökning av fler slag av alkoholdrycker.

Tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten              4 200 kr
Ansökan om serveringstillstånd till slutet sällskap              800 kr
Ansökan om provsmakningstillstånd för                            4 200 kr
partihandlare och tillverkare

Kunskapsprov

Avgift för kunskapsprov är 600 kr per prov och person.

Avgifter tillsynsverksamhet enligt alkohollagen

Tillsynsavgiften delas upp i grundavgift och tillsynsavgift (baseras på årsomsättning).

Grundavgift                                                                               2 000 kr

Tillsynsavgift
Årsomsättning (alkoholdrycker) kronor:
                          -  50 000,         1,5 %,                                        700 kr/år
            50 001 - 100 000,         2,5 %,                                    1 200 kr/år
          100 001 - 250 000,         6,0 %,                                    2 900 kr/år
          250 001 - 500 000,       12,0 %,                                    5 800 kr/år
       500 001 - 1 000 000,       18,0 %,                                    8 700 kr/år
     1 000 001 - eller mer,       29,0 %,                                  14 000 kr/år