Barn i buss.

Skolskjuts

I Habo kommun kan elever som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola få skolskjuts mellan en plats i anslutning till hemmet och skolan.

Skolskjuts läsåret 2023/2024

De elever som har rätt till skolskjuts till följd av avståndet mellan hemmet och skolan informeras via vårdnadshavare innan terminsstart. Som vårdnadshavare loggar du in på Habo kommuns vårdnadshavarportal för skolskjuts. Där kan du se ditt barns resschema, barnets tilldelade hållplats samt sträckningen för den tur ditt barn ska åka med.

För elever som åker med linjebuss 114 och 115 finns mer information på Jönköping länstrafiks webbplats. Elever som ska åka linjetrafik får ett busskort senast första skoldagen.