Skolskjuts

Vi ordnar skolskjuts för dig som är folkbokförd i Habo kommun och har lång skolväg eller av andra skäl inte kan ta dig till skolan.

Skolskjuts läsåret 2022/2023

De elever som har rätt till skolskjuts informeras via vårdnadshavare innan skolstart. Som vårdnadshavare loggar du in på Habo kommuns vårdnadshavarportal för skolskjuts. Där kan du se ditt barns resschema, barnets tilldelade hållplats samt sträckningen för den tur ditt barn ska åka med.