Skolskjuts

Vi ordnar skolskjuts för dig som är folkbokförd i Habo kommun och har lång skolväg eller av andra skäl inte kan ta dig till skolan.

Skolskjuts läsåret 20/21

De elever som har rätt till skolskjuts kommer få närmare information av sin klasslärare den 18 augusti. De kommer då få information om vilken busstur de ska åka med till respektive hem från skolan under läsåret. Information om tiderna för respektive tur finns i tidtabellen på hemsidan.