Grundskola

Skolan ska vara meningsfull, utmanande och utvecklande. Våra elever ska känna sig delaktiga och vilja vara i skolan för sin egen framtids skull.

Vår vision är att alla elever som slutar grundskolan i Habo kommun ska vara minst godkända i alla ämnen. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. 

Våra grundskolor ska ha en lärmiljö där alla barn, elever och personal ges förutsättningar att lyckas. Skolan ska lägga grunden för framtiden och vi ska ha ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Alla barn är skolpliktiga mellan 6 och 16 års ålder.

Val av skola

Du som vårdnadshavare har rätt att önska grundskola åt ditt barn. Det finns alltid en skolplats för ditt barn i ert upptagningsområde, men om det finns plats går det även att välja en annan skola. Skolans rektor beslutar hur många elever som kan tas emot. Om du vill önska en annan skola än den ditt barn tillhör ska du använda e-tjänsten val av skola

Observera att ditt barn automatiskt inte har rätt till skolskjuts om ni väljer en annan skola än den ditt barn tillhör. Detta gäller alltså även om avståndet mellan er adress och den valda skolan är längre än avstånden som framgår i kommunens riktlinjer för skolskjuts.  

Om du vill önska en skola i en annan kommun, ska du fylla i en blankett om att fullgöra skolgång i annan kommun. Blanketten hittar du hos den önskade kommunen.

Upptagningsområden

I vår e-tjänst för skolupptagningsområden kan du söka på en viss adress i Habo kommun för att se vilken skola en elev tillhör. Detta är de upptagningsområden som gäller till och med läsåret 2022/23.

Just nu pågår arbete med att ta fram nya upptagningsområden med anledning av den nya skolan på Kärnekulla som beräknas tas i bruk hösten 2023.

De nya upptagningsområdena kommer att gälla från och med höstterminen 2023 och ambitionen är att de ska vara klara i juni 2022.

Information om vilka adresser och elever som berörs publiceras i samband med att de nya upptagningsområdena offentliggörs. De elever som från och med läsåret 2023/2024 kommer att tillhöra ett nytt upptagningsområde har möjlighet att ansöka om att få gå kvar på skolan där eleven går sedan tidigare.

Mer information om Kärnekulla med detalj-och tidplan.