Kemikalier

Kemikalier finns överallt omkring oss. Vissa kan vara giftiga eller på annat sätt skadliga, både för människor och för miljön redan i små mängder. Det är därför viktigt att tänka på hur man hanterar och förvarar kemikalier.

Kemikalier i företag och verksamheter

Om du har kemikalier i ditt företag eller verksamhet är det viktigt att du hanterar dom så de ger så liten påverkan som möjligt. För att göra det kan du ta hjälp av punkterna nedan