Blanketter

Den 23 september 2020 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Det innebär att vi har tagit bort våra blanketter som inte uppfyller tillgänglighetsdirektivet från webbplatsen.

Vi arbetar för att ersätta blanketterna med e-tjänster istället. Besök gärna vår plattform för e-tjänster för att se om det du söker finns där.

Saknas det e-tjänst för det du söker kan du kontakta oss via e-post eller telefon 036-442 80 00 för att få en blankett.

Löneinsättning

Anmälan av konto för löneinsättning gör du hos Swedbank.