Företagsvänliga Habo!

Du väljer självklart Habo när du vill etablera ditt företag.
  • Den lilla kommunen med det företagsvänliga klimatet och de korta beslutsvägarna
  • Omgivningen där Haboandan är liktydig med Gnosjöandan - det vill säga företagarna samarbetar och hjälper varandra i stort och smått
  • Det strategiska läget och de goda kommunikationerna ingår som självklara basförutsättningar

Habo är attraktivt och företagen framgångsrika. Flera Haboföretag fungerar som fadderföretag för studenter från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Detta skapar goda förutsättningar för företagen att kunna anställa kvalificerad arbetskraft.

Avstånden är korta. Från Habo är det cirka 15 minuters bilväg in till Jönköpings centrum eller till Jönköpings flygplats.

Lättexploaterad industrimark

Habo kommun erbjuder lättexploaterad industrimark, dels i Habo tätorts norra del utmed länsväg 195 och dels inom Bränningeområdet i sydvästra delen. Industrimark finns också i Brandstorps samhälle.

Både små och stora företag

Det största företaget i Habo kommun är Fagerhults Belysning AB, med cirka 625 anställda, som är ett välkänt spetsföretag inom belysningsbranschen. Andra kända företag är NordicQ, Brogårdsand AB och Sibelco Nordic (före detta Baskarpsand).

I Habo finns också ett stort antal småföretag inom skilda branscher. Totalt är för närvarande cirka 300 företag verksamma i kommunen. Det politiska ledningens ambitioner är att du ska trivas som företagare i Habo. Vi finns alltid nära dig. Genom korta beslutsvägar är kommunen också snabb och korrekt i sin myndighetsroll.

Näringspolitiskt råd

Ett särskilt näringspolitiskt råd med kommunalrådet som ordförande, arbetar med frågor som rör näringsliv och marknadsföring. Företagsträffar och frukostmöten med ortens företagare liksom företagsbesök hos olika näringsidkare står på rådets program.

Näringslivsstrategi

Syftet med näringslivsstrategin är att skapa en gemensam och långsiktig strategi för arbetet med näringslivsfrågor för kommunens nämnder och bolag. Strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag i Habo kommun och att kommunens näringslivsarbete ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.