Hyresgäster i idrottshallar eller andra lokaler tillhörande fritids- och kulturförvaltningen, hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du hyr någon av våra idrottshallar.