Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen med flera.

Naturvård ingår också i arbetsområdet där kalkning och återställning av vätterbäckarna spelar en väsentlig roll. Förvaltningen har också en viss rådgivande funktion till företag, privatpersoner och övriga kommunala förvaltningar samt är pådrivande i det strategiska miljöarbetet lokalt.

Miljöförvaltningen ansvarar för följande verksamheter:

  • hälsoskydd
  • livsmedel
  • miljöskydd
  • naturvård

Miljöförvaltningen verkar i både Habo och Mullsjö kommuner med en gemensam miljönämnd som styrande.