De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

17 globala hållbarhetsmål – hur berör de dig?

Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen - det är berättelsen om mänskligheten och vart vi vill gå och vart vi vill komma! Under Europeiska hållbarhetsveckan 2023 lyfter vi globala hållbarhetsmålen.

Globala hållbarhetsmålen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Alla FN:s medlemsstater är överens om att vi vill uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Genom globala hållbarhetsmålen kan det här bli verklighet. Ingen ska lämnas utanför!

Fler tips

Kolla in Blir världen bättre? och lär dig mer om utvecklingen i världen.

Hur lyckas Sverige med att uppnå målen? Goal Tracker Sweden visar vilka framsteg som görs och var utmaningarna finns.

Ladda ner appen Sustainable Development Goals Action

Lär dig mer om målen!