Slättens förskola.

Slättens förskola

Slättens förskola har en ljus och öppen planlösning vilket ger utrymme för flexibilitet. Vi vill att barnen ska mötas av en varm, glad och positiv miljö.

På Slättens förskola arbetar vi i storarbetslag, där barnen delas in i mindre grupper under förmiddagen. Avdelning Gläntan har två grupper, Myran och Snäckan och avdelning Dungen har två avdelningar, Blåklockan och Rödklövern. Förskolan har plats för 80 barn i åldrarna 1-5 år.

För att barnen ska känna sig trygga och ges bästa möjliga förutsättningar till utveckling, har vi mindre grupper vid olika aktiviteter.

Vi har ett öppet arbetssätt på Slättens förskola. All personal känner ansvar och bryr sig om alla barn, oavsett var de har sin hemvist.

Vi är ute mycket och har tillgång till en inspirerande och inbjudande gård. Skogen ligger i direkt anslutning till förskolan. Det finns två separerade gårdar. En för de yngre och en med mer utmaning för de äldre.

Stängningsdagar

Förskolan är stängd två dagar per termin för utvärdering och kvalitetsarbete. Mer information om tider och scheman.

VFU-förskola

Slättens förskola tar med glädje emot studenter som läser till förskollärare och behöver genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som en del i utbildningen.