Slättens förskola

Slättens förskola

Slättens förskola har en ljus och öppen planlösning vilket ger utrymme för flexibilitet. Vi vill att barnen ska mötas av en varm, glad och positiv miljö.

På Slättens förskola arbetar vi i storarbetslag, där barnen delas in i mindre grupper under förmiddagen. Avdelning Gläntan och Dungen har plats för 80 barn i åldrarna 1-5 år. De är placerade i varsin ände av huset och i mitten finns de gemensamma ytorna Ateljén, Snicken och Knuten. 

För att barnen ska känna sig trygga och ges bästa möjliga förutsättningar till utveckling, har vi mindre grupper vid olika aktiviteter.

Vi har ett öppet arbetssätt på Slättens förskola. All personal känner ansvar och bryr sig om alla barn, oavsett var de har sin hemvist.

Vi är ute mycket och har tillgång till en inspirerande och inbjudande gård. Skogen ligger i direkt anslutning till förskolan. Vi har en stolplada där de äldre barnen vistas längre stunder och där vi även äter ute under den varmare delen av året. Det finns två separerade gårdar. En för de yngre och en med mer utmaning för de äldre.

Stängningsdagar

Förskolan är stängd två dagar per termin för utvärdering och kvalitetsarbete. Mer information hittar du på sidan tider och schema.

VFU-förskola

Slättens förskola tar med glädje emot studenter som läser till förskollärare och behöver genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som en del i utbildningen.