Anhöriga och frivilliga

Ibland kan sjukdom och andra bekymmer skapa påfrestningar.

Att vårda eller stödja en närstående kan ge mycket glädje, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet.

Olika ideella organisationer är ett värdefullt komplement till den kommunala verksamheten. Här hittar du information om anhörigstöd, avlastning, frivilligarbete och organisationer.