Barn I Föräldrars Fokus (BIFF) – kurs för separerade föräldrar

BIFF är en kurs för föräldrar som har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör deras gemensamma barn. Kursen syftar till att ge föräldrar ökad kunskap om hur barn påverkas av separation och samarbetssvårigheter. 

Huvudfrågan i kursen är "vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?" Under kursen varar vi teori med gruppdiskussioner i syfte att ge kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan se ut för barn som har separerade föräldrar.

Utbildningen sker i grupp i våra lokaler på Brahegatan 9.
Vi träffas vid fyra tillfällen, klockan 15.00- 17.00.
Utbildningen är kostnadsfri. Fika finns till självkostnadspris.

Varje grupp leds av två gruppledare som har erfarenhet av arbete med familjer där föräldrarna inte kommer överens. Du bestämmer själv om du vill delta i utbildningen och ditt barns medförälder bestämmer för sin del. Ni kommer inte att gå i samma grupp.

Utbildningen är generell och utgår från ett färdigt material från Rädda barnen. Grupperna kan vara blandade med både pappor och mammor.

Vill du vara med?

Välkommen att anmäla ditt intresse genom att fylla i formuläret. 

Anmälningsformulär för Barn I Föräldrars Fokus (BIFF)