Psykisk funktionsnedsättning

Det kan finnas olika orsaker till en psykisk funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara en följd av en psykisk sjukdom.

Funktionsnedsättningen kan medföra att du får svårigheter att skapa struktur i vardagen eller problem med minnet eller sömnen. Du kan ha problem med att ta initiativ, planera och hantera stress.

Du kan få varierande stöd i vardagen för att hantera dina svårigheter beroende på dina behov. Exempel på stöd är arbetsträning och boendestöd.