Internationellt arbete

Det internationella arbetet syftar till att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer. Det syftar också till att utveckla kommunens verksamhet och intressen.

För närvarande jobbar vi med internationella utbyten för elever och de som jobbar inom förskola och skola i Habo kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen har fått en ackreditering inom Erasmus+ vilket innebär att vi får EU-bidrag under perioden 2024–2027 att använda för kurser, jobbskuggning och utbyte för elever utomlands.

Europeiska unionens logotyp.

Länkar där du kan läsa mer om internationellt arbete

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

EU-upplysningen

Europa Parlamentet

Enterprise Europe Network

Europa Direkt

Europaportalen
Webbtidningen om EU och Europa. Här kan du också skriva egna artiklar på MittEuropa eller ta hjälp av temaartiklar att förstå EU-politiken.

EU-representationen
Webbplatsen för den svenska EU-representationen i Bryssel. Här finns bland annat kontaktuppgifter och allmän information om representationens verksamhet.

Representation i Sverige

På gång inom EU
Varje halvår ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ut en skrift med information om det senaste som hänt inom EU:s institutioner och som påverkar kommuner och regioner i Sverige.