Kärnekullaskolans fritidshem

Kärnekullaskolans fritidshem verkar för trygghet och inflytande.

På Kärnekullaskolan finns fritidshem Sunnanäng för elever i årskurs F och 1 och Junibacken för de äldre årskurserna. 

Fritidshemmet är öppet varje vardag mellan klockan 06.30 och 18.00. Gemensam öppning och stängning på Sunnanäng. 

Stängningsdagar

Fritidshemmen har två stängningsdagar per termin då personalen har tid för kompetensutveckling.