Violin

Violin, eller fiol som den också kallas, är ett stråkinstrument. Den har fyra strängar som man spelar på med en stråke. Violinen är det ljusaste instrumentet i stråkfamiljen. Till familjen hör också altfiol, cello och kontrabas.

Du kan läsa mycket mer om violinen och cellon på till exempel Wikipedia. Där kan du också lyssna på instrumenten och läsa mer om duktiga fiolspelare och cellister.

Om du väljer att spela violin eller cello på Kulturskolan i Habo spelar du lektion en gång i veckan. Eftersom stråkinstrumenten är så kallade orkesterinstrument spelar du också i en orkester ett antal veckor per termin.