Taxor

Taxa för brandskyddskontroll

Taxan gäller från och med 2023-01-01.

För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § Lag (SFS 2003:778)
om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Taxa för sotning/rengöring

Taxan gäller från 2023-01-01.

För utförande av rengöring enligt 3 kap 4 § Lag (SFS 2003:778)
om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.