Tillstånd för att arbeta på eller att använda kommunal mark

Kommunens mark är till för alla. Den består av vägar och gator, grönområden och naturmark. När du behöver utföra arbeten på eller vill nyttja kommunal mark krävs tillstånd. Sök tillståndet senast tio arbetsdagar innan du använder marken.

Det kostar inget att använda kommunal mark men du måste ha tillstånd. Att söka tillstånd är kostnadsfritt.  

Varför tillstånd?

Din ansökan ger kommunen kontroll över vem som använder allmän platsmark och vad som sker. Det är även en säkerhetsfråga om användandet av mark eller gator påverkar skyddade och oskyddade trafikanter.

Kommunen måste också känna till om framkomligheten påverkas för till exempel Länstrafiken, räddningstjänst, sopbil och övriga transporter.

Skulle användandet av kommunal mark ske utan tillstånd och utan kommunens vetskap kan du få en sanktionsavgift.