Logga i form av en vattendroppe för lokala vattenvårdsprojekt

Stöd för lokala vattenvårdsprojekt

Staten har avsatt pengar för att förbättra vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag och kustvatten. Detta är även ett sätt att bidra till att vi når våra miljökvalitetsmål. Projekt kan få bidrag med upp till 90% beroende på vilken åtgärd man söker för.

Vem kan söka bidrag?

LOVA-bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka LOVA-bidrag.

När går det att söka bidraget?

Sista ansökningsdag för 2024: 28 februari.
LOVA-ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdagen behandlas löpande efter tillgång på pengar och angelägenhetsgrad.

Hur går ansökan till?

Ansökan gör du via en e-tjänst på länsstyrelsens webbplats: Ansökan om stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) (länsstyrelsen.se).

Här kan du läsa mer om hur du gör ansökan och exempel på åtgärder som kan få bidrag.