Vanliga frågor med svar djur

Här har vi samlat frågor som är vanliga att vi får inom ämnesområdet. Har du andra frågor är du välkommen att läsa mer under respektive underrubrik eller kontakta oss på miljöförvaltningen.

Grannens katt kissar i våra rabatter eller sandlåda – vad gör jag?

Enligt rättspraxis är det ingen problem eller besvär enligt miljöbalken att katter rör sig fritt utomhus såväl på ägarens som på andras fastigheter. De berörda (du och kattägaren) får själva överväga vilket skydd som kan finnas för att freda tomten mot passerande katter.

Jag misstänker att grannens hund inte tas om hand på ett bra sätt – vad gör jag?

Om du misstänker att ett djur far illa, vanvårdas eller har övergivits ska du kontakt tas med djurskyddsinspektörerna på länsstyrelsen eller Polisen.

Grannens hundar går ofta lösa på tomten och smiter ibland. Jag är rädd för dem – vad ska jag göra?

Du bör kontakta Polisen.

Jag har fått in myror eller andra skadedjur i huset – vart vänder jag mig?

Kontakta en skadedjurssanerare (ingår ofta i villaförsäkringen) alternativt till din hyresvärd om du hyr bostaden.

Jag störs mycket av den stora mängd kråkfåglar som väsnas och väcker mig på morgonen - vad kan jag göra?

Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark (till exempel parker och torg) bedöms normalt inte som en olägenhet enligt miljöbalken. Det kan naturligtvis ändå vara en störning som medför obehag, oljud och förorenar parkbänkar, balkonger med mera. I rättsfall har en koloni med 50 råkbon inte bedömts som en olägenhet enligt miljöbalken.
 
Det man ändå kan göra är att ta kontakt med fastighetsägare i området och att tidigt på året försöka störa fåglarnas möjligheter att häcka. Man kan till exempel i tidiga lägen ta bort boplatser, rensa tak och hängrännor från bon, göra tak och hängrännor otillgängliga genom att sätta upp trådar. Dessutom är det viktigt att man sköter komposter och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur. Man ska inte heller lägga ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar, kråkfåglar eller andra skadedjur lockas dit. I sista hand kan du vända dig till miljöförvaltningen för att diskutera störningen och besväret.