Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för förvaltningens samtliga verksamhetsområden. Dessa innefattar framför allt:

 • Förskola och pedagogisk omsorg  
 • Fritidshem
 • Förskoleklass 
 • Grundskola
 • Särskola
 • Gymnasium
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Kulturskola
 • Svenskundervisning för invandrare

Nämndens arbete har lagstiftningen i skollagen, grundskoleförordningen, särskoleförordningen samt de nationella styrdokumenten som utgångspunkt.

Barn och utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Barn- och utbildningsnämndens presidium består av:

 • Johanna Bergbom (M), ordförande
 • Tomas Brusberg (S), 1:e vice ordförande
 • Anders Almfors (L), 2:e vice ordförande

Arvid Haag (HD) har insynsplats i barn- och utbildningsnämnden.

Foto på Johanna Bergbom
Johanna Bergbom (M)
Ordförande
Tomas Brusberg
Tomas Brusberg (S)
1:e vice ordförande
Foto på Anders Almfors
Anders Almfors (L)
2:e vice ordförande
Anders Andersson (S).
Anders Andersson (S)
Foto på Sofia Johansson
Sofia Johansson (S)
Ingemar Severin (M)
Ingemar Severin (M)
Sttevalia Blom (M).
Sttevalia Blom (M)
Foto på Mikael Zander
Mikael Zander (SD)
Zeljka Axelsson (KD).
Zeljka Axelsson (KD)