Tillfällig försäljningsplats

Anmälan görs hos gata- och parkenheten, se kontakt.

Tillfällig försäljning utöver torghandel får ske under veckans övriga dagar mellan klockan 07.00-22.00.

Uppläggning av varor får påbörjas tidigast klockan 06.00.

Senast klockan 23.00 ska försäljningsplatsen vara städad och varorna bortplockade.

Kommunala papperskorgar får inte användas till försäljarens skräp.

Information om torghandel