Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får sedan den 1 november 2009 säljas utanför apotek. Här kan du läsa mer om anmälan och vilka regler som gäller för försäljningen.

Den som vill sälja receptfria läkemedel ska först göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Det är inte tillåtet att sälja läkemedel till personer under 18 år och försäljningsstället har en skyldighet att informera om var konsumenten kan få farmaceutisk rådgivning.

Tillsyn
Habo kommun är skyldig att utföra tillsyn av de försäljningsställen som finns i kommunen. Den kontroll som kommunerna ska utöva kan till exempel bestå av att egenkontrollprogram begärs in, tillsynsbesök på försäljningsställen eller genom inköp för att granska efterlevnaden av den gällande åldersgränsen.

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om anmälan och regler för försäljningen.

Tillsynsavgift
Försäljning av receptfria läkemedel              1 400 kr

Avgiften beräknas efter gällande basbelopp (57 300 kr, 2024) och avrundas till närmaste jämna hundratal kronor.