En person som sitter och gamar vid en dator.

E-sportcenter

Habo e-sportcenter hittar du på fritidsgården.

Habo e-sportcenter vänder sig i första hand barn och unga men verksamheten finns tillgänglig för alla.

Du anmäler dig med namn och önskat datum. Vill du sitta vid en särskild dator (nummer 1-10) försöker vi tillgodose det om möjligt. Finns det obokade datorer kan du få spontan tillgång till dem under kvällarna.

Anmälan sker via mail esport@habokommun.se.

Öppettider

Måndag 17.00-21.00 från årskurs 7.

Tisdagar 17.00-21.00 från årskurs 7.

Onsdag 17.00-21.00 från årskurs 7.

Fredag 18.00-24.00 från årskurs 7.

Lördag 19.00-24.00 från årskurs 7.

För dig som går i årskurs 4-6 är det öppet i samband med fritidsgårdens ordinarie eftermiddagsverksamhet. För att få spela krävs att du tar med en lapp hem och får den påskriven av vårdnadshavare. Lapp och information får du när du kommer till fritidsgården.

Övrig tid kan disponeras av andra grupper för studiecirklar eller liknande.

EUloggor.jpg