Upphandling och inköp

Offentlig upphandling är namnet på processen för inköp av varor, tjänster etcetera som görs av offentlig sektor. Nedan kan du läsa hur vi som kommun arbetar med offentlig upphandling och hur du kan gå tillväga för att bli leverantör till oss.

Inköp och upphandling är ett viktigt område för kommunen och det är viktigt med tydlighet och delaktighet både internt och externt. Kommunen strävar efter att det ska vara så lätt som möjligt att göra rätt och uppfylla både lagkrav och riktlinjer som finns för att på så sätt till fullo utnyttja den potential som finns att via inköp och upphandling bidra till kommunens övergripande mål och visioner.

Kommunen hjälper gärna till med hur du som företagare kan dra fördel av upphandlingsreglerna och utöka affärsmöjligheterna. Habo kommun samarbetar med Jönköpings kommun i upphandlingar.