Bygga, riva och installera

Du som ska bygga nytt, ändra eller riva kan behöva bygglov eller marklov. Om det du ska göra inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en anmälan.

Bor du i ett en- eller tvåbostadshus finns det vissa åtgärder som du får göra utan att söka bygglov eller göra en anmälan. För att läsa mer följ länken Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus