Hagabodaskolan.

Hagabodaskolan (7-9)

Hagabodaskolan ligger i de centrala delarna av kommunen och är kommunens enda högstadieskola.

På skolan arbetar cirka 55 personal bestående av rektorer, grundskollärare, fritidsledare och vaktmästare. Elevhälsan på skolan består av skolsköterska, kurator, skolpsykolog och specialpedagog. I dagsläget går det cirka 500 elever på skolan.

Skolans mål är att hålla en hög kvalitet på undervisning och att alla elever ska lämna skolan med minst godkända betyg. Eleverna erbjuds en lugn och trygg studiemiljö. Atmosfären på skolan är öppen och vänlig och trivseln bland eleverna är mycket hög.

Vi vill att alla elever när de går ut från skolan och vidare i livet tänker….

                                  ”Jag kan, jag vill och jag vågar”