Vägledande samspel

Föräldraprogrammet Vägledande samspel (ICDP) ger dig stöd i din föräldraroll. Du som förälder vet bäst vad ditt barn behöver, därför utgår programmet från den unika relationen mellan dig och ditt barn.

Genom att vara nyfiken på ditt och ditt barns samspel, kan förståelsen och relationen med ditt barn växa. I detta möte finns fröet till ditt barns resurser, självkänsla och er gemensamma tillit och glädje. Du har möjlighet att tillsammans med andra reflektera över den speciella relationen som du har med ditt barn. Många föräldrar känner sig även stärkta av att få dela erfarenheter och tips med andra föräldrar.

Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, övningar, diskussioner, reflektioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn. 

Utbildningen vänder sig till dig med barn i åldern 0-6 år och som bor i Habo kommun.

Vill du vara med?

Välkommen att anmäla ditt intresse genom att fylla i formuläret. 

Gruppen träffas på Familjecentralens öppna förskola vid sex tillfällen på tisdagar klockan 09.30-11.30. Utbildningen är kostnadsfri. På plats finns fika att köpa. Barn under 15 månader får gärna följa med.

Anmälningsformulär för vägledande samspel