Fritidsgårdsmedlemmar och vårdnadshavare, hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter för fritidsgårdsmedlemmar och vårdnadshavare.