Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden behandlar ärenden enligt plan- och bygglagen, trafikärenden och strandskyddsärenden.

Byggnadsnämnden i Habo kommun, som även är trafiknämnd, består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Nämnden sammanträder en gång i månaden förutom i juli månad då det inte är något sammanträde. Byggnadsnämndens tjänstemän jobbar på tekniska förvaltningen där även nämndens administration finns.  

Byggnadsnämndens presidium består av:

  • Niklas Fungbrandt (M), ordförande
  • Anders Hellman (S), 1:e vice ordförande
  • Jan Lenhammar (KD), 2:e vice ordförande
Foto på Niklas Fungbrandt
Niklas Fungbrandt (M)
Ordförande
Anders Hellman (S).
Anders Hellman (S)
1:e vice ordförande
Foto på Jan Lenhammar
Jan Lenhammar (KD)
2:e vice ordförande
Lenny Lindén (S).
Lenny Lindén (S)
Foto på Henrik Gillek
Henrik Gillek (M)
Mats Lerjefors (C).
Mats Lerjefors (C)
Mari Larsson (SD).
Mari Larsson (SD)