Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden behandlar ärenden enligt plan- och bygglagen, trafikärenden och strandskyddsärenden.

Byggnadsnämnden i Habo kommun, som även är trafiknämnd, består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden sammanträder en gång i månaden förutom i juli månad då det inte är något sammanträde. Byggnadsnämndens tjänstemän jobbar på tekniska förvaltningen där även nämndens administration finns.  

Byggnadsnämndens presidium består av:

  • Niklas Fungbrandt (M), ordförande
  • Lars-Åke Johansson (S), vice ordförande
Foto på Niklas Fungbrandt
Niklas Fungbrandt (M)
Ordförande
Foto på Lars-Åke Johansson
Lars-Åke Johansson (S)
Vice ordförande
Foto på Robert Larsson
Robert Larsson (S)
Foto på Henrik Gillek
Henrik Gillek (M)
Foto på Jan Lenhammar
Jan Lenhammar (KD)