Att äga en fastighet

Som fastighetsägare finns det mycket att tänka på vid ägandet och förvaltandet av en byggnad och en fastighet. En fastighetsägare har ansvar av att följa de lagar och regler som finns.

En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. En fastighet kan antingen ägas av en fysisk eller juridisk person och till en fastighet kan byggnader, skog, vatten med mera tillhöra.

Något att tänka på är att systematiskt arbeta med drift- och underhållsfrågor så att byggnaden klarar av att stå många år.