Sota själv

Kommunen ansvarar för både sotning och brandskyddskontroll. Lagen ger dock utrymmet att låta en fastighetsägare själv utföra sotning inom den egna fastigheten.