Kultur

Kulturutbudet i Habo är varierat, här kan du ta del av konstutställningar och olika arrangemang. Dessutom finns ett aktivt föreningsliv som arbetar med att bevara och levandegöra vår kulturhistoria.

Fritids- och kulturförvaltningen arbetar för att utveckla kulturutbudet och uppmuntra till kulturellt deltagande,  genom egna verksamheter som bibliotek, utställningar och arrangemang som i första hand vänder sig till barn. Dessutom ges bidrag till olika allmänkulturella arrangemang.

Insatser görs för att bevara den kultur som finns i form av byggnader, natur- och kulturmiljöer samt äldre historiska lämningar.

Kulturskolan har en mycket aktiv del i Habos kulturliv.