Flicka med broccoli.

Specialkost och anpassad kost

Utbudet av koster grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider samt resurser inom måltidsverksamheten. Maten ska skapa förutsättningar till bra matvanor och god hälsa.

Vid planering av specialkost och anpassad måltid utgår vi alltid från de rätter som erbjuds på ordinarie meny. Grönsaker och tillbehör är komplement till måltiden.

Ansökan om specialkost och anpassad kost görs via vår e-tjänst. En ny ansökan ska lämnas varje nytt läsår eller vid förändring. 

E-tjänst: Ansökan om specialkost och anpassad kost.