Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett hjälpmedel du kan ansöka om för att kunna kalla på hjälp vid oförutsedda situationer till exempel om du har ramlat och behöver hjälp att komma upp.

När du larmar får du kontakt med trygghetscentralen som vid behov skickar personal från hemtjänsten för att hjälpa dig.

Blir du akut sjuk ska du ringa SOS Alarm 112.

Förenklad biståndshandläggning för dig som är över 65 år

Du som har behov av trygghetslarm och är över 65 år kan ansöka om förenklad biståndshandläggning.

Du ansöker via denna blankett Ansökan om insats enligt SoL eller ringer till biståndshandläggare.

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift

Information om kostnader hittar du under avgifter.